شماره: 1125
1398/05/01
مطالبه خسارت

سوال حقوقی:
در تاريخ 23/10/94 چاپگري حرفه اي كه از طريق تبليغ اينترنتي گذاشته بودم با صورت زير واگذار كردم:
دو روز قبل شخص آمد داخل منزل و دستگاه رامشاهده نمود نمونه چاپ گرفتم و چاپ را به ايشان در حضور چند نفر از اعضاي خانواده تحويل دادم
روز بعد با من تماس گرفت و دستگاه را با قيمت 3 ميليون خواستار شد و خواست كه قيمت را كم كنم گفتم دستگاه نيازمند سرويس كامل است و من چيزي كم نمي كنم ايشان گفتند شما يه مبلغي كم كن من خودم آشنا دارم دستگاه را سرويس مي كنم با مبلغ پايين تر 400 كم كردم و قيمت توافق شد 2 ميليون و ششصد
مقرر شد براي تضمين مبلغي به حسابم واريز كنند و مبلغ 400 تومان واريز شد.
روز موعود فرارسيد و براي تحويل دستگاه آمدند مقرر شد 800 تومان ديگر به حسابم بريزند و الباقي كه 1400 هست براي 40 روز بعد چك بدهند
دستگاه باروانت شد و رفت به محل كار خريدار و ايشان هزينه حمل و نقل را كه متقبل شده بود پرداخت كرد
روز 27/11/94 ازمن شماره يك تكنسين را خواست و براي ايشان ارسال كردم يعني 4 روز بعد
29/11/94 با من تماس گرفت كه دستگاه را نمي خواهم و بايد پس بگيريد
قبول نكردم گفتم من با شما شرط كردم كه دستگاه را سرويس كنم و بعد تحويل دهم شما نپذيرفتيد حال دستگاه ممكن است لوازمش جابجا شده باشد نمي توانم پس بگيرم
فرمودند ارزش واقعي دستگاه 800 تومان است و من نمي خواهم دستگاه را خواهشمند است اينجانب را درصورتي كه خطايي مرتكب شده ام راهنمايي فرمائيد چون احتمال مي دهم شخص كلاهبردار باشد و قطعات دستگاه من جابجا شده باشد.

پاسخ به سوال حقوقی 

معامله صحیحی صورت گرفته مگر اینکه طرفتان بتواند ثابت کند که مورد معامله ایراد داشته و درخواست خسارت کند که جهت این کار باید به دادگاه مراجعه کند. شما می توانید به همان روال قراری که باهم داشتید عمل کرده و چک را در موعد مقرر نقد کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©