شماره: 1122
1398/04/31
چک برگشتی

سوال حقوقی :
سلام بنده دو فقره چک نزد دوستم جهت ضمانت وجه گرفته شده داشتم که وجه دریافتی باضافه سود آن را طی صورتحساب بانک و پرداختها با شاهد و مدارک رسمی به وی پرداخت نمودم ولی نامبرده چکها را برگشت داده و شکایت کرده است لذادرخواست قبول وکالت شما را در اسرع وقت دارم.

پاسخ به سوال حقوقی 

می توانید جهت اخذ راهنمایی با شماره های این دفتر وکالت تماس بگیرید:

 

88019243 و 88019244

 

 

حق انتشار محفوظ است ©