شماره: 1120
1398/04/31
افراز ملک مشاع

سوال حقوقی:
در زمین 5000 متری که سه مالک مشاعی دارد 150 واحد اپارتمان احداث گردیده که به صورت مبایه نامه فروخته اند دونفر از مالکین وکالت نامه هم به خریداران وکالت نامه محضری اعطا کرده اند بنا به اختلافاتی که بین مالکان است هنوز پس از تکمیل اپارتمان هیچگونه اخذ پایان کار وتفکیک وسند انجام نداده اند سوال .اینجانب یکی از خریدارن می باشم که فروشندام سه دانگ مشاع سند به نامش است و ایشان یک وکالت کاری جهت کلیه امور ادارات ازجمله پایان کار تا اخذ سند در رابطه با سه دانگ خود به اینجانب داده است حال می خواهم اقدام کنم دو مالک دیگر حاضر به همکاری نیستند البته یکی از انها متواریست.
چون ملک بصورت اپارتمان درامده البته شش دانگ ملک در رهن بانک است ولیکن مسولین بانک نامه بلامانع می دهند، ایا بنده می توانم نسبت به سهم مالک خود جهت افراز اقدام نمایم؟

پاسخ به سوال حقوقی 

اگر ملک قابل افراز باشد می توانید نسبت به سهم خود تقاضای افراز کنید و اگر غیرقابل افراز باشد می توانید تقاضای فروش کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©