شماره: 1116
1399/05/26
سوال حقوقی - تملک زمین توسط دولت

باسلام پدر بنده درسال 62 زمینی به مساحت 250متر در منطقه ای خریداری نموده و به دلیل فوت ایشان بعد از چند سال ما سند زمین را که به نام پدرم بوده پیدا کرده و به زمین سر زدیم و مشاهده کردیم که زمین توسط دولت برای مسکن مهر تصرف شده است آیا با پیگیری می توانیم به مال خود برسیم یا نه.

پاسخ - تملک اراضی

  • توجه داشته باشید که تصرف زمین توسط دولت و حاکمیت در هیچ فرضی وصف مجرمانه ندارد و نمی توان آن را تصرف عدوانی نامید.
  • در واقع دولت به خود حق می دهد که هر زمینی را که بخواهد تملک نموده و طرح های خود را در آن اجرا نماید.
  • در خصوص سوال شما بسته به اینکه اولین بار چه نهادی ملک را تصرف و تملک نموده باید به مرجع صالح مراجعه نمایید و تقاضای عین زمین خود یا معوض آن را بنمایید.
  • مثلا ممکن است زمین اولین بار توسط سازمان منابع طبیعی تملک شده و چون در حاشیه شهر بوده به یک تعاونی یا بنیاد مسکن جهت ساخت مسکن مهر واگذار شده است.
  • قدم اول این است که به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایید و در مورد گردش و جریان ثبتی تحقیق نموده و حسب مورد به نهاد تملک کننده مراجعه نمایید.

 

حق انتشار محفوظ است ©