شماره: 1111
1399/10/22
سوال حقوقی - شکایت از جهاد کشاورزی - تصرف ملک موروثی

پدر اینجانب زمینی از پدرش به ارث رسیده که پدربزرگم سند اصلاحات ارضی برای این زمین داشته است. سندی که پدرم برای سهم خود دارد سند تقسیم نامه است. ولی حدودا در سال 1360 این ملک از طریق جهاد کشاورزی تصرف شده است. حال سوال آینده این است که امکان خارج کردن این زمین از تصرف جهاد کشاورزی وجود دارد؟

 

پاسخ - شکایت تصرف عدوانی از جهاد

  • برای پاسخ به سوال شما باید مشخص شود که دلیل تصرف سازمان جهاد کشاورزی چیست؟ و آیا فقط تصرف کرده یا زمین توسط آن نهاد تملک هم شده، یعنی به مالکیت آن سازمان یا اداره در آمده است.
  • در هر حال در خصوص این سوال که آیا می توان شکایت کرد باید پاسخ داد که بله شما می توانید بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت دعوای کیفری تصرف عدوانی مطرح کنید اما توجه داشته باشید سازمان جهاد کشاورزی یک نهاد عمومی است و بعید است که بدون یک تصمیم و مصوبه از سوی یک مرجع صالح اقدام به تصرف ملک نموده باشد.
  • توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در زمینه املاک مشورت نموده و تحت نظر آن وکیل یا توسط آن وکیل اقدام به جمع آوری و تکمیل مدارک خود بنمایید و سپس انتخاب راه مناسب برای شکایت را به وکیل خود بسپارید.
  • اجمالاً من طرح دعوای تصرف عدوانی را مناسب نمی دانم، شاید دعوای خلع ید عنوان مناسبتری باشد.

 

 

مطالب مرتبط با تصرف عدوانی :

1- تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت

2- وکیل دعاوی ملکی و قراردادها - تهران - یوسف اباد

3- تقسیم نامه - تقسیم اموال مشترک و فروش مال مشاع

4- خلع ید از املاک و بیرون کردن غاصب و متصرف غیرقانونی

 

حق انتشار محفوظ است ©