شماره: 1109
1398/04/28
توقیف اموال

سوال حقوقی :
درمواردی که شرکت ابنیه و ساختمان به پیمانکاری بدهی داشته باشد قاضی میتواند حکم به توقیف خودروی آتش نشانی و ماشین آمبولانس پروژه بدهد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

در صورتی که جزو اموال شرکت باشد بله قابل توقیف است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©