شماره: 1100
1398/04/26
خرید و فروش سهام شرکت

سوال حقوقی:
نحوه اخذ وکالت از سهامداران شرکت که در شهرستان هستند و امکان مراجعه حضوری ندارند چگونه است؟
این کار می خواهد از طریق پنل که در سایت شرکت فعال است انجام گردد. با تکمیل فرم اطلاعات شخصی و انتخاب وکیل و تایید توسط سهامدار اطلاعات سهامداران آپدیت می گردد .
بدلیل نداشتن امضا زیر فرم اشکال قانونی وجود دارد؟

پاسخ به سوال حقوقی  

در ابتدا نحوه انجام این امر در اساسنامه باید مشخص شده باشد در غیر این صورت با مراجعه به دفترخانه های تنظیم اسناد رسمی باید وکالتنامه تنظیم شود. وکالتنامه بدون امضا معتبر نیست.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©