شماره: 1093
1398/04/24
قرارداد خرید خودرو

سوال حقوقی:
بنده حدود5ماه پیش ماشینی را از یک نفر خریداری نمودم. وپس از انجام مراحل قانونی نسبت به تعویض پلاک اقدام نمودم و پلاک به اسم خودم می باشد و در دفترخانه هم سند قطعی به اسم زده شده امروز یک نفر با بنده تماس گرفته و اظهار نمودند که حکم توقیف خودرو مورد نظر را خواهم گرفت چون یکی ازچک هایی که به بنده درقبال این ماشین پاس نشده است و من این ماشین را از شخص ثالثی خریداری نموده ام و تمام پول ماشین را پرداخت نموده ام.
آیا این شخص می تواند حکم توقیف ماشین را بگیرید؟
درصورت توقیف خودرو من می توانم به پولم برسم ؟
من هم باید شکایت کنم یا در همان دادگاه قاضی شخص ثالث رو مکلف می نماید که پول من را پرداخت نماید؟

پاسخ به سوال حقوقی 

خیر، سند خودرو به نام شماست و نمیواند بابت بدهی شخص دیگری آن را توقیف کرد. فقط در صورتی که در قرارداد بین دو نفر دیگر یعنی فروشنده و خریدار اولی ذکر شده باشد که در صورت پاس نشدن چکها فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده اول می تواند درخواست فسخ معامله بین شما را داشته باشد که در اینصورت شما می توانید در همان دعوی یک دعوای متقابل علیه فروشنده ای که از او خودرو را خریداری کرده اید مطرح کنید جهت پس گرفتن ثمن معامله.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©