شماره: 1086
1398/04/23
زندگی جدا از همسر، نفقه، یارانه

سوال حقوقی:
با حکم دادگاه در خانه همسرم زندگی نمی کنم در حالیکه پول یارانه من هر ماه به حساب همسرم واریز می شود.
آیا راهی وجود دارد که یارانه به حساب خودم واریز شود؟

پاسخ به سوال حقوقی 

متاسفانه اطلاعی از مقررات یارانه معیشتی ندارم و این تو حوزه کاری وکلا نیست، در این خصوص می تونید به ستاد هدفمندی یارانه ها مراجعه کنید. در واقع باید بگم که سوال شما حقوقی نیست و یه مسئله اداری محسوب می شود. 

ولی تا جایی که من میدانم  یارانه معیشتی طبق قانون فقط به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©