شماره: 1082
1398/06/25
سوال حقوقی کودک آزاری توسط مدیر مدرسه

مدیر مدرسه به دلیل اختلافات داخلی با معلمین هر روز دخترم را به دفترش می برد و به زور بهش می گوید شما منزل معلم رفتید؟ ترس وحشت به جان بچه افتاده و هر روز با ترس به مدرسه می رود.
آیا این کار مدیر جزو تخلفات اداری و کودک آزاری محسوب می شود؟

پاسخ به سوال حقوقی 

عمل مدیر مدرسه حسب مورد می تواند کودک آزاری باشد یا حتی ممکن است بتوان آن را یک جرم عمومی بحساب آورد.

سوء استفاده از موقعیت شغلی و ایجاد فشار به افراد زیر دست و تلاش برای بدست آوردن اقرار اجباری و بازجوئی غیرقانونی همگی می تواند از مصصادیق کودک آزاری باشد.

در مورد تخلف حرفه ای و شغلی هم بعید نیست بتوان عمل مدیر مدرسه را مصداق تخلف شغلی دانست.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©