شماره: 1079
1398/06/24
سوال حقوقی جعل ویزا استفاده از سند مجعول کلاهبرداری

برای اخذ ویزای تحصیلی سوئد در جلوی درب سفارت سوئد با فردی اشنا شدم که گفت ویزای قانونی تهیه می کند و این فرد به راحتی درون سفارت رفت و آمد می کرد و به من گفت پارتی های فراوانی دارد. پس از اخذ ویزا ماموران از جعلی بودن آن به من خبر دادند و فهمیدم که طرف کلاهبردار بوده، و من هیچ گونه اطلاعی از جعلی بودن آن نداشتم و 4 روز زندان بودم و با قرار آزادم. از جاعل هیچ ادرس و تلفنی ندارم و فقط یک ادرس ایمیل از او دارم. حال به دنبال فرد جاعل هستم و می خواستم بدانم که اگر هیچ خبری از وی نشد تکلیف من چیست؟

پاسخ به سوال حقوقی

اتهام شما استفاده از سند مجعول است. با تحت عنوان جعل و کلاهبرداری از طرف شکایت کنید در مورد اتهام خودتان هم اگر ثابت کنید که جاعل کس دیگری بوده و از شما کلاهبرداری شده و شما در ارتکاب جرم سوء نیت و قصد مجرمانه نداشته اید احتمالا حکم برائت یا منع تعقیب برایتان صادر شود. در هر حال این دعوا پروسه رسیدگی به آن و اثبات بی گناهی در این اتهام کار بسیار مشکلی است بهتر است حتما تحت نظر یک وکیل متخصص دعاوی کیفری مشاوره نمایید ویا وکالت بدهید. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©