شماره: 1076
1398/04/22
ضرب و جرح در خیابان توسط افراد ناشناس

سوال حقوقی:
برادر و و پسرخاله من در خیابان کتک خورده اند در حالی که برادر من هیچ کدامشان را نمی شناسد اما پسر خاله ام اولین روز گفت همه شان را می شناسم و چند ساعت بعد گفت نمیگم اگه بگم چاقو می خورم.
از پسر خاله باید شکایت کرد یا خیر؟

پاسخ به سوال حقوقی 

می توانید از ضاربین شکایت کرده و پسرخاله تان را به عنوان شاهدی که ضاربین را میشناخته معرفی کنید. تشخیص قضیه و نحوه رسیدگی به دلایل و کشف واقع بستگی به نظر و روش مقام تحقیق( دادیار یا بازپرس) دارد.

علاوه بر این مقرراتی وجود دارد که اگر معبر عمومی به فردی تعدی شده و آسیب بدنی وارد شود آن فرد امکان اخذ و دریافت خسارت دارد.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©