شماره: 1075
1398/04/22
نحوه جدایی و پایان عقد موقت(صیغه)

سوال حقوقی
زن و شوهری صیغه 99 ساله کرده اند و ساکن فرانسه هستند.
زن چطور میتواند طلاق بگیرد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

لطف می کنید سال خود را واضح تر مطرح فرمایید. منظور شما این است که زن با صیغه 99 ساله ساکن فرانسه است؟ تابعیت زن و شوهر متعلق به کدام کشور است؟ ضمن اینکه در عقد موقت یا به تعبیر عامیانه صیغه، طلاق وجود ندارد و زن می تواند از دادگاه یا شوهر خود تقاضای بذل مدت کند. البته اگر مرد راضی به این کار نباشد بسیار کار مشکلی است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©