شماره: 1072
1399/05/20
سوال حقوقی - عدم درج ثمن در قرارداد بیع، قرارداد فروش

سلام همکار محترم من خودم وکیل دادگستری هستم و سئوالی از شما داشتم شخصی ملکی را به شخص دیگر می فروشد و ایشان بنا به اعتمادی که به ایشان داشته ثمن معامله را در قرارداد قید نمی کند در ایشان در هنگام قرار داداولیه فروشنده با شخص دیگر چون موکل بنده مبلغی را بابت ثمن معامله داده بود ان را به طور شفاهی ثمن معامله قلمداد می کنند بعد از مدتی خریدار و فروشنده با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند و فروشنده مانع ساخت و ساز خریدار می گردد بنده اقدام به طرح شکایت ممانعت از حق در دادسرا می نماییم و دادسرا برمبنای شکایت بنده برای متهم کیفر خواست صادر می کند و مبنای کیفر خواست هم بر مبنای یک نفر شاهدی بود که شاهد بود ثمن معامله در قرار داداولی داده بود که موکل بنده پول را به ایشان خریدار داده بود پرونده به دادگاه ارجاع گردید و دادگاه استدلال نمود که چون ثمن معامله قید نگردیده معامله باطل است ایا رای دادگاه با این استدلال درست است می شود به عنوان یک همکار من را راهنمایی کنید چه دادخواستی وشکایتی را باید بدهم.

 

پاسخ - عدم درج ثمن در قرارداد

  • ثمن از ارکان عقد بیع است و بدون ذکر ثمن بنا بریک نظر صحیح، عقد باطل است.
  • البته بعضا اینطور هم استدلال شده که عقد را صحیح بدانیم و ثمن را بر اساس اوضاع و احوال و نظر کارشناس تعیین کنیم.
  • با این وجود قرارداد پیش فروش به اعتقاد اینجانب بیع با آن سختگیری های قانونی نیست، و تحت حکومت قانون مدنی است و از این منظر هم جای کار و استدلال دارد. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©