شماره: 1071
1398/04/21
جعل چک و خیانت در امانت

سوال حقوقی:
متاسفانه به صورت امانت دسته چکم را در اختیارم دوستم قرار دادم و ایشان اقدام به صدور چکی به مبلغ 5 تومان با امضای خودش نمود و چک به دلیل عدم تطابق امضا برگشت خورد.
آیا برگشت چک به دلیل عدم تطابق امضا حکم کلاهبرداری دارد یا همان مجازات چک بلا محل؟
به چه صورت می توانم از دوستم شکایت کنم تا مسوولیت چک برگشتی از من سلب گردد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

فورا باید درخواست مسدود شدن حساب را داشته باشید، تحت عنوان جعل چک و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت می توانید شکایت کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©