شماره: 1069
1398/04/20
سوال حقوقی - فروش ملک در رهن بانک

ملک مسکونی که در رهن بانک باشد اگر بصورت مبایعه نامه به کسی فروخته شود، خریدار می تواند ملک را به فروش بگذارد؟

 

پاسخ - خرید و فروش ملک در رهن بانک

بله می تواند به فروش بگذارد منتهی لازم است که ذکر شود که ملک در رهن بانک است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©