شماره: 1068
1398/04/20
مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری

سوال حقوقی
وکلای دادگستری شهرستان ما متآسفانه زیاد وارد نیستند.
آیا میتوانیم پرونده هامون را برای مشاوره حقوقی با شما به دفتر وکالت شما بیاوریم؟

پاسخ به سوال حقوقی 

در صورت تمایل جهت مشاوره حضوری در خدمت شما هستیم. میتوانید با دفتر تماس گرفته و برای مشاوره حقوقی حضوری مراجعه کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©