شماره: 1066
1398/04/20
وام بانکی ضمانت چک

سوال حقوقی:
بنده ضامن شخصی در بانک بودم در مرحله اجرای احکام گیرنده وام اموالی را معرفی کرد که مزایده نوبت اول 13 بهمن امسال برگزار شد چند روز پیش مامور کلانتری امد که جلب دارید اجرای احکام گفت که مال معرفی شده فروخته نشده اموال جایگزین هم وجود نداره و زمان پرونده هم طولانی شده و باید اصل مبلغ را بپردازید
در قانون چنیین چیزی وجو دارد؟

پاسخ به سوال حقوقی 

بله شما ضامن وام گیرنده بودید و باید رضایت بانک را جلب کرده و بدهی را بپردازید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©