شماره: 1064
1399/06/25
سوال حقوقی - فروش ملک مشترک با وکالت از سایر شرکا

خواهر و برادرانم به من و برادر دیگرم وکالت کلی دادن بعد از گذشت ۱۰ سال من ملک را با امضا برادرم و خودم از طریق همان وکالت ب نام خودم زدم و بعد از یک سال آن ملک را به دیگری فروختم. آیا خواهر و برادرانم میتوانن حالا از من شکایت کرده و بگویند که حقشان را نگرفته اند؟آیا داشتن آن وکالت نامه به من کمک می کند؟

 

پاسخ - فروش ملک مشاع و مشترک

  • شما مسئولیت کیفری ندارید ولی مسئولیت حقوقی و مدنی دارید و باید سهم الارث انها را از فروش بدهید. چون صرف دادن وکالت به منزله انتقال یا رضایت به انتقال نیست.
  • کسی که از مالک یا مالکین برای فروش ملک وکالت می گیرد در نهایت آن کار را برای مالکین انجام می دهد و قرار نیست که با فروش و اعمال وکالت پول ملک را در جیب خود بگذارد و یا ملک را به خود منتقل نماید .
  • در چنین وضعیتی مهم ترین کاری که شرکا و مالکین می توانند انجام دهند تقاضای مطالبه و محاسبه حساب ایام وکالت و مبالغ ناشی از فروش ملک است.

 

 

مطالب مرتبط با دستور فروش ملک مشاع :

1- دستور فروش ملک مشاع ، وکیل دعاوی ملکی

2- نمونه دادخواست و رای دادگاه در خصوص خلع ید از ملک مشاع

3- نمونه دادخواست رای دادگاه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک

4- مقررات افراز، تقسیم و فروش املاک مشاع و مشترک

حق انتشار محفوظ است ©