شماره: 1056
1400/07/20
تاثیر ادعای باکره بودن زوجه در طلاق توافقی

من برای طلاق توافقی اقدام کردم. قاضی فرستاد برای پزشکی قانونی در صورتی که خانوم باکره بود. پزشکی قانونی گفته بود که باکره نیست رابطه داشتید.درصورتی که چنین نبوده. هم قاضی رای عدم امکان سازش رو داده. ولی اخر برگه نوشته مجری صیغه طلاق مکلف است زوجه رو به پزشکی قانونی بفرسته به نظرتون چرا دوباره میفرسته؟خودش که فرستاده بود.یا اینکه چرا گفته مجری صیغه طلاق بفرسته؟ ایا اگه دختر باکره نباشه اسم من از شناسنامه اش حذف میشه؟ اسم اون چطور؟

 

پاسخ - دلیل ارجاع زوجه به پزشکی قانونی در طلاق توافقی

  • به نظر می رسد چون جواب معاینه بکارت مثبت بوده و همسر شما دوشیزه تشخیص نشده است قاضی برای احتیاط و محکم کاری و برخلاف رویه معمول بررسی بارداری را هم به پزشکی قانونی ارجاع داده. 
  • اصولا و موارد عادی پاسخ آزمایش خون در آزمایشگاه های معمولی یا آزمایشگاه مستقر در دادگاه پذیرفته می شود. 
  • قاضی به تشخیص خود ممکن است احراز عدم بارداری را به دفترخانه مجری طلاق بسپارد.
  • منظور از مجری طلاق دفترخانه طلاقی است که شما برای اجرای حکم به آن مراجعه می کنید.
  • برای حذف نام هر دوی شما از شناسنامه ها بستگی به پاسخ آزمایش و نظر قاضی دارد.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده

 

مطالب مرتبط با طلاق توافقی :

1-  حکم طلاق ، اجازه طلاق ، گواهی عدم امکان سازش

2- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- راههای طلاق توافقی

حق انتشار محفوظ است ©