شماره: 1054
1398/04/17
مزاحمت ، توهین

سوال حقوقی
یکی دوتا همسایه داریم که بچه هاشون خیلی اذیت میکنن و هرچی به خودشون میگم جلوی بچه هاتون رابگیرید میگن باشه ولی فایده نداره وکاری نمیکنن وجواب سربالامیدن و وقتی هم بچه هاشون اذیت میکنن و من انها را بزنم و نهیب میدم میرن به مادرشون میگن و مادرشون هم میادبرای فحاشی کردن دردم خونه ما.
چطور از نظرقانونی باهاشون برخوردکنم که اگه بچه هاشون راکتک زدم و یا با اونها دعوا و زدوخورد کردم ازنظرقانونی نتونن کاری بکنن؟

پاسخ به سوال حقوقی

شما اجازه کتک زدن و ضرب و شتم هیچ فردی را ندارید، تنها می توانید به دلیل مزاحمت از ایشان شکایت کنید. در هر حال برای اینکه این مشکل از نظر حقوقی پیچیده تر نشود خیلی حساب شده عمل کنید. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©