شماره: 1050
1398/04/17
سوال حقوقی - مسئول هزینه تعمیرات مورد اجاره

در خانه اى که حدود ١٢ سال ساخت مى باشد، مستأجر هستم، لوله اب در كف پاركينگ تركيده، كه ما به جهت اين كه هيچ كجاى ساختمان نم و رطوبت نداشت و اب در زمين مى رفت متوجه تَركيدگى لوله اب نشديم. وقتى قبض اب بالاى هفت ميليون تومان امد، احتمال تركيدگى لوله اب را داديم، دنبال اعتراض به سازمان اب براى مبلغ بالا و كارشناس واوردن دستگاه تشخيص و......رفتيم و در اخر محل تركيدگى را پيدا كرديم و تعمير شد. پول قبض اب كه به جهت تركيدگى و پوسيدگى لوله اب، خيلى زياد شده را مالك بايد بدهد يا مستاجرها؟

پاسخ - پرداخت هزینه مورد اجاره

  • هزینه تعمیر لوله و هزینه آب مصرفی چون از ایراد اساسی ساختمان و ملک ناشی شده به عهده مالک است و مستاجر هیچکونه مسئولیتی ندارد و این موضوع در قرارداد اجاره ذکر شده است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©