شماره: 1048
1398/04/17
صلح عمری ارث وصیت

سوال حقوقی
سلام
اینجانب منزلی به نامم می باشد.می خواهم بعد از فوتم همسرم تمام این ملک را صاحب اختیار باشد و فرزندانم در مورد این ملک سهمی نداشته باشند. فردی ما را راهنمایی کرد وگفت عقد صلح ببندید و طبق ان بعد از مرگ طرف قرارداد می تواند صاحب اختیارکامل باشد از طرفی فرد دیگر گفت شما نمی توانی در بیش از یک سوم اموالتان تصمیم بگیری ووصیت کنید.
حال سوال حقوقی من این است که صلح عمری مناسب تر است یا وصیت تا فرزندانم ارث نبرند؟

پاسخ به سوال حقوقی:

برای رسیدن به این منظور صلح عمری بهتر از وصیت نامه است تا فرزندانتان شامل دریافت ارث نشوند. به عبارت دیگر شما الان ملک را به کسی که می خواهید صلح می کنید و حق استفاده را تا زمان حیات و پایان عمر برای خود نگه می دارید. 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©