شماره: 1039
1398/04/14
روابط کار ، حقوق استخدامی ، اداره کار

سوال حقوقی:
سلام
در یک کارخانه به صورت شیفت (2 روز صبح و 2 روز عصر و 2 روز شب و 2 روز استراحت (هر شیفت 8 ساعت)) کار می کنم. کارفرما مدعی است میزان ساعت کاری شیفت نسبت به روزکار دائم ( هر روز 8 تا 4 عصر با تعطیلی جمعه) کمتر است لذا سالانه فقط 12 روز مرخصی استحقاقی برای ما در نظر می گیرد در صورتی که طبق قانون 26 روز است.
آیا این برداشت کارفرما درست و قانونی است؟
با توجه به این که این موضوع را در قرارداد ذکر می کند در صورت غیر موجه بودن کارش می توان از وی شاکی شد و مرخصی سنوات گذشته را نیز مطالبه کرد؟
با تشکر

پاسخ به سوال حقوقی اداره کار

پاسخ شما مفصل بوده و احتیاج به توضیح دارد. با دفتر وکالت دادگران حامی تماس گرفته و با وکیل روابط کار ما مشورت کنید.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©