شماره: 1034
1400/09/03
فسخ قرارداد مهاجرت و استرداد وجه

بیشتر از یک سال پیش برای مهاجرت به یک وکیل مراجعه نمودم، قرارداد مهاجرت تنظیم شد و نصف حق الوکاله که شامل 5 میلیون تومان بود را از من گرفت، بدون اینکه کاری برای من انجام دهد. چون یک سری از مدارکم گم شده بود تکمیل پرونده من تا امروز به طول انجامید حالا من پشیمون شدم نمی خواهم بروم.تو قرارداد هم گفته شده که در صورت انصراف بایستی ما بقی حق الوکاله را بدهم. حالا من می خوام بدونم که امکان فسخ قرارداد رو دارم و می تونم پولی که بیشتر از یک سال از دادن آن گذشته رو بازم زنده کنم و ما بقی پول رو هم ندم؟

 

پاسخ –  چگونه می شود قرارداد مهاجرت را فسخ کرد و پول را پس گرفت ؟

  • فسخ قرارداد، از لحاظ حقوقی به معنای پایان دادن ارادی به یک عقد لازم و آثار حقوقی ناشی از آن توسط یکی از طرفین قرارداد یا هر دو و یا شخص ثالث مانند دادگاه است.
  • فسخ عقد در دو حالت ممکن است؛ طرفین قرارداد می‌توانند به صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف و یا دو طرف معامله قرار دهند و یا خیار فسخ را منوط به تحقق یا عدم تحقق مجموعه‌ای از شروط نمایند. دیگر حالت فسخ عقد آن است که خیار فسخ به موجب قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است برای یکی از طرفین محقق گردیده باشد.
  • حق برهم زدن معامله یا خیارات قانونی شامل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار غبن، خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تخلف شرط، خیار عیب، خیار رویت و تخلف از وصف و خیار تعذر تسلیم می باشد.
  • شرایط فسخ عقد عبارت اند از قصد فسخ کننده، رضا و اهلیت او. لازم به ذکر است که اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ عقد اثری نسبت به گذشته ندارد. 

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در خصوص فسخ قرارداد مهاجرت و استرداد وجه باید گفت اگر قرارداد مالی تنظیم کرده اید نمی توانید کاری انجام دهید و باید طبق قرارداد رفتار نمایید چراکه عقد میان طرفین الزام آور بوده و جز در موردی که فسخ قرارداد توسط طرفین یا به موجب قانون پیش بینی شده باشد، نمی توان عقد را برهم زد.

ماده 219 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. بنابراین شما تنها میتوانید مابقی مبلغ را نپردازید تا طرف مقابل دادخواست تنظیم کند که در این صورت در دفاع از خود می توانید عدم عمل به تعهدات از جانب ایشان را مطرح نمایید.

اما در هر حال در رابطه شما قرارداد حاکم است و گاهی طرفین توافق میکنند که در هر حال وجه ان پرداخت شود حتی اگر به طور کامل اجرا نشود و این معتبر است. البته بعید است که این فرد وکیل دادگستری بوده باشند. چون یک وکیل اصولا موکل خود را جمیع جهات و عواقب پرونده مطلع میکند.

 


مواد قانونی قابل استناد - مطالبه و استرداد وجه

ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.


ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای مطالبه و استرداد وجه

حق انتشار محفوظ است ©