شماره: 1019
1398/04/08
هزینه های اجرای قرار تامین و توقیف

سوال حقوقی :
سلام
خودرو زوج بابت تامین خواسته مطالبه مهریه زوجه به مدت 4 ماه در پارکینگ توقیف است.هزینه پارکینگ به عهده چه کسی است؟
ممنون

پاسخ به سوال حقوقی توقیف خودرو

هزینه پارکینگ به عهده بدهکار یعنی زوج است. به طور کلی همه هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه یا بدهکار است. فرقی نمیکند. در تمام دعاوی حقوقی از جمله دعوای مطالبه مهریه.

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©