شماره: 1016
1398/10/10
سوال حقوقی - پرداخت مهریه - تقسیط مهریه

سلام آیا امکان دارد درصورتیکه زوجه از گرفتن مهریه صرفنظر کند بازهم زوج میتواند به صورت قسطی مهریه را پرداخت کند؟همسرم مهریه نمیخواهد ولی من میخوام مهریه اش را پرداخت کنم، البته ندارم یکجا بدم و میتوانم مهریه را قسطی بدهم، حال اگر او نخواهد یا یکجا بخواهد، تکلیف من چیست؟

 

پاسخ - پرداخت مهریه - تقسیط مهریه

  • چنانچه زوجه مهریه را رسما  و به طور قطعی ببخشد هیچ حقی ندارد.اگر زوجه مهریه را نبخشیده ولی مطالبه نمیکند هیچ راه تعریف شده ای نیست که او را اجبار به دریافت کنید ولی میتوانید به نرخ روز پول انرا به حسابش بریزید.چون اجباری به پرداخت ندارید میتوانید قسطی مهریه را بدهید.

 

 

مطالب مرتبط با مهریه :

1- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

2- دادخواست و رای اعسار مهریه،تقسیط مهریه

3- اعسار از پرداخت مهریه تقسیط مهریه

4- نحوه و سقف مطالبه مهریه ، 110 سکه

 

 


 

حق انتشار محفوظ است ©