شماره: 1481
1398/06/13
اطلاع از دعاوی حقوقی ایرانیان مقیم خارج
اطلاع از دعاوی حقوقی ایرانیان مقیم خارج

گاهی به دلایل مختلف ممکن است علیه فردی طرح دعوا و شکایت حقوقی یا کیفری یا اجرایی یا اداری بشود. خواهان دعوا با انگیزه های متفاوت ممکن است ترجیح و تشخیص دهد که خوانده را از دعوا مطلع ساخته و یا بنا به مصالحی وی را بی اطلاع بگذارد علارغم سامانه یکپارچه ثنا و الکترونیک شدن ثبت دادخواست هر چند که تا حد زیادی از این مسئله جلوگیری شده ولی هنوز این امکان وجود دارد که افراد با سوءنیت از شما شکایت کرده و به نیت گرفتن حکم و رای غیابی شما را بی خبر بگذارند.

خدمات ما در خصوص اطلاع از پرونده های احتمالی علیه ایرانیان مقیم خارج (مطالعه پرونده) 

- هموطنان مقیم خارج از کشور در صورت نگرانی از دعاوی غیابی احتمالی علیه خود قبل از ورود و مراجعت به ایران میتواند با ما در تماس و ارتباط بوده و به ما وکالت بدهند تا در خصوص وجود پرونده ها و شکایت های احتمالی علیه آنها تحقیق و بررسی نماییم.

- بهترین فشاری که میتوان به هموطنان مقیم خارج از ایران نمود ممنوع الخروجی یا گرفتن حکم جلب است با همین انگیزه کسی که علیه شما ادعای دارد یا با شما خصومت و دشمنی دارد به نیت ورود فشار و مجبور کردن شما به دادن امتیاز ممکن از شما رو ممنوع الخروج نموده یا حکم جلب شما رو بگیرد.

- در بسیاری از دعاوی و شکایات این امکان وجود دارد که خواهان و شاکی یا مجعول المکان اعلام کردن طرف دعوای خود بدون اینکه خوانده و مشتکی عنه متوجه شود حکم غیابی بگیرد.

- دفتر وکالت دادگران حامی و وکلای با تجربه ما این امکان را برای شما فراهم میکنند که در سریع ترین و کوتاه ترین زمان ممکن و متصور دعاوی احتمالی علیه شما در کلیه مراجع و محاکم پیگیری نموده و شما را در جریان وضعیت آن شکایت و راههای مقابله و خنثی کردن و دفاع در مقابل شکایت و دعوای مطروحه علیه شما قرار میدهد. 

- در بسیاری از مواقع دعاوی احتمالی و دعاوی غیابی علیه ایرانیان مقیم خارج از کشور در شهر تهران مطرح میشود که این عزیزان میتوانند با یک وکیل در تهران هماهنگ و مرتبط شده و دعوا و شکایت مورد نظر را مدیریت نمایند.   


راههای تماس با مشاوره با دفتر وکالت دادگران حامی،وکیل در تهران وکیل در ایران 


 

حق انتشار محفوظ است ©