شماره: 1421
1399/05/04
وکیل برای افراز املاک مشاع
وکیل برای افراز املاک مشاع

برای پایان دادن به شراکت و اشاعه در یک مال یا ملک مشترک راههای مختلفی وجود دارد که در عین شباهت تفاوت های مهم و قابل توجه ای دارد.این راه ها عبارتند از : افراز ، تقسیم ، تفکیک.منظور از افراز جدا نمودن و مشخص کردن سهم هر شریک در مال غیر منقول است که توسط اداره ثبت انجام می شود.منظور از تقسیم که معمولاً اساس آن تراضی و توافق همه شرکا است توافق بر سر مصداق سهم هر شریک است که چون تشکیل دهنده آن توافق است سهام می تواند یکسان و مساوی و هم ارزش هم نباشد ولی لازم الاجرا است.و در نهایت منظور از تفکیک جدا نمودن مصداق سهم هر شریک و صدور سند مالکیت است در فرضی که قبلاً تقسیم انجام شده است در واقع پس از وقوع تقسیم شرکا می توانند از اداره ثبت تقاضای صدور صورتمجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت را برای سهم خود بنمایند.

 

نکات مهم افراز املاک مشاع 

  • افراز که به معنی تعیین مشخصات و حدود سهم هر یک از شرکا در ملک مشترک است. افراز وقت در خصوص اموال غیر منقول قابل اعمال است.

 

  •  تفکیک بسیار شبیه افراز است و فقط در مورد اموال غیر منقول اجرا میشود و به معنی اخذ سند شش دانگ برای سهم هر یک از شرکا است یعنی هم زمان با تعیین سهم برای آن سند هم صادر میشود. 

 

  •  تقسیم اعم از اموال متقول و غیر منقول را در بر میگیرد و به معنی جدا کردن و به تصرف دادن سهم هر یک از شرکا است. 

 

  •  افراز ماهیتی شبیه تقسیم دارد ولی این دو مفهوم دقیقا یکسان نیستند.

 

  • افراز به طور خاص فقط در مورد اموال غیر منقول مصداق دارد و به وضعیتی گفته می شود که مال مشترک بین چند شریک بدون اینکه از ارزش بیفتد تقسیم می شود به همین دلیل است که لزوماً همه ی اموال غیر منقول را نمی شود افراز کردمثلا یک آپارتمان قابلیت افراز ندارد چرا که نمی شود به طور دقیق آن را به دو شریک تقسیم نموده و سهم هرکس را جدا کرد و این سوال که آشپزخانه یا دستشویی یا حمام یا درب ورودی سهم چه کسی است.

 

  • افراز گاهی مقدمه ی ضروری یک دعوای دیگر است مثلا شرکای مشاعی حق درخواست فروش (دستور فروش) ملک مشاع را ندارند و به حکم ماده ی 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357، اول باید درخواست افراز نموده و در صورت صدور حکم عدم افراز می توانند جهت درخواست دستور فروش به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند.

 

  • در صورت نیاز و تمایل به اخذ مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل متخصص املاک و دعاوی ناشی از مالکیت مشاعی و اختلافات بین شرکای ملک با دفتر وکالت ما در ارتباط و تماس باشید و با وکلای متخصص دعاوی ملکی و قراردادهای این دفتر وکالت مشورت کنید.

 

 

 

مطالب مرتبط با افراز و تقسیم اموال مشاع : 

1- درخواست افراز املاک مشاع

2- وکیل برای دستور فروش ملک مشاع

3- افراز و تقسیم ملک مشاع و مشترک

4- وکیل دعاوی ملکی و قراردادها - تهران - یوسف اباد

 

حق انتشار محفوظ است ©