شماره: 3193
1398/10/15
معرفی دادسرای ویژه روحانیت
معرفی دادسرای ویژه روحانیت

دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه ویژه روحانیت  از دادسراهای تخصصی است که به جرایم روحانیون رسیدگی میکند.مطابق ماده 16آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ، روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.

 صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت

  • کلیه جرایم روحانیون
  • کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
  • کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد
  • کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
  •  علاوه بر جرایم عمومی که نسبت به کلیه افراد جامعه جرم و قابل مجازات است ، ممکن است عملی که در حیطه قانون مجازات بعنوان جرم تعریف نشده است نسبت به شخص روحانی بواسطه جایگاه اجتماعی ایشان، جرم تلقی گردد. دادسرای ویژه روحانیت تهران به جرایم ارتکابی روحانیون در حوزه قضایی استان تهران رسیدگی می‌نماید و با نظر دادستان ویژه روحانیت به جرایم روحانیون سایر شهرها هم امکان ورود دارد.
  •  وظایف اصلی دادسرای ویژه روحانیت، پیشگیری از نفوذ افراد تبهکار به جامعه روحانیت و همچنین به کیفر رساندن روحانیون متخلف است. پیشگیری از تخلفات روحانیون و پیشگیری از وقوع جرم توسط روحانیون با تذکر و تبیین مسائل خلاف شان روحانیت، ارشاد روحانیون در موارد خلاف شان، رسیدگی به جرایم روحانیون و شکایت علیه روحانیون، رسیدگی به موضوعاتی که توسط مقام معظم رهبری به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع می‌شود، رسیدگی به اختلافات محلی که به روحانیت مرتبط است، عمده صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است.
  • انتصاب دادستان ویژه روحانیت کشور، مستقیما توسط رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
  • دادستان ویژه روحانیت سایر شهرها، با حکم مستقیم دادستان ویژه روحانیت منصوب انجام می‌شود و سایر مقامات قضابی نیز با حکم  دادستان منصوب، به این سمت گمارده می‌شوند.

 

حق انتشار محفوظ است ©