شماره: 3191
1399/04/14
معرفی دادگاههای نظامی
معرفی دادگاههای نظامی

رسیدگی به‏ جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‏ اعضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‏ (ارتش، سپاه ژاندارمری، شهربانی، پلیس‏ قضایی، کمیته ‏های انقلاب اسلامی و هر نیروی‏ مسلح قانونی دیگر) در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است.

 

دادگاه نظامی

  • منظور از جرایم‏ مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‏ هایی‏ است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.
  • اصل‏ یک صد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران، به جرایم نظامی اشاره دارد بدون‏ اینکه تعریفی از آن ارائه بدهد؛ «برای رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش،ژاندارمری،شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.
  • دادستانی و دادگاه های نظامی،بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند.
  • محاکم نظامی به دادگاه‌های نظامی1 و 2 تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های نظامی یک به جرایمی که در قانون مجازاتهای شدیدتری دارند، رسیدگی می‌نماید.
  • بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می‌باشد، سایر آراء دادگاه‌های نظامی قابل تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی1 و آراء دادگاه‌های نظامی 1، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشور می‌باشد.
  • به جرایم عمومی اشخاص نظامی و انتظامی در دادگاههای عمومی و طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

 

 

اشخاصي كه به جرايم آنان در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي شود :

1- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح
2- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
3- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
4- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
5- کارکنان وظیفه از شروع خدمت تا پایان آن
6- محصلات مراکز آموزش نظامی و انتظامی و مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در داخل و خارج کشور
7- کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.

 

مطالب مرتبط  با نهادهای حقوقی :

1- معرفی دادگاه عمومی کیفری، جزائی

2- معرفی دادگاههای تجدید نظر استان

3- دادگاههای عمومی شهر تهران (نشانی و آدرس)

4- نشانی و آدرس شوراهای حل اختلاف شهر تهران

 

حق انتشار محفوظ است ©