شماره: 3170
1398/10/11
مرجع صالح در امور گمرکی
مرجع صالح در امور گمرکی

مراجع حل اختلافات گمرکی 

رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا و ... که بین گمرک و مؤدی به وجود می آید در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی دسته بندی می شود:

 

1) کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران،دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن، تجارت، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر عضو اصلی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر عضو اصلی بعنوان نماینده اتاق تعاون، از میان افراد آگاه به امور گمرکی از سوی دستگاههای یادشده برگزیده می شود.رای کمیسیون یادشده لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مؤدی و یا ارزش گمرکی کالا، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای،درخواست ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.

 

2) کمیسیون تجدیدنظر:

آرایی که کمیسیون تجدیدنظر صادر میکند قطعی و لازم الاجرا است و تنها تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.


مطالعه مطالب مرتبط : 

1- وظایف و اختیارات قوه قضائیه

2- صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

حق انتشار محفوظ است ©