شماره: 9106
1400/07/26
نمونه قرارداد همکاری و مشارکت در نمایش فیلم
نمونه قرارداد همکاری و مشارکت در نمایش فیلم

 

 

 

 

قرارداد مشارکت در نمایش فیلم

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت موسسه فیلم ..... زیر مجموعه شرکت ...... به شماره ثبت ....... اداره ثبت شرکتهای انگلستان و شرکت .... منعقد می گردد.


ماده2- موضوع قرارداد

همکاری جهت اکران و نمایش فیلم سینمایی ..... در انگلستان به خصوص شهر لندن


ماده3- تعهدات شرکت ........ :

بند 1 - این شرکت متعهد می شود از زمان دریافت فیلم اقدامات و تمهیدات لازم را جهت حفاظت فیزیکی و معنوی از فیلم به عمل آورد.و نیز از اقدامات اشخاص ثالث جهت تخریب و تبلیغات منفی با تمام توان جلوگیری نماید.

بند 2 - تمامی دفعات اکران فیلم باید با هماهنگی شرکت ....... انجام شود.

بند 3 - شرکت ........ متعهد می شود از تمامی امکانات لازم جهت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی به منظور جلب نظر مخاطبین استفاده نماید.

بند 4 - ................... .

بند 5 - .................. .

بند 6 - .................. .

بند 7 - ................. .


ماده 4 - تعهدات شرکت ..... :

بند 1- ارسال به موقع فیلم در فرصت هایی که دو طرف حسب مورد و هماهنگ می نمایند.

بند 2- ارسال به موقع ابزارهای تبلیغاتی فیلم از جمله عکس،پوستر در کشور انگلستان به درخواست شرکت ......... .

بند 3 - .................... .

بند 4 - ................... .

بند 5 - .................. .

بند 6 - .................. .

بند 7 - ................. .


ماده 5 - فسخ قرارداد : 

شرکت ........ حق فسخ قرارداد بعد از شروع تبلیغات و یا بعد از اجاره سینما را نخواهد داشت.


ماده 6 - مدت قرارداد :

به صورت نامحدود جهت یک دوره اکران فیلم مورد نظر در کشور مورد توافق به طور متناوب است تا اشباع کامل و تا جایی که انگیزه اقتصادی برای طرفین وجود دارد.


ماده 7 - مبلغ قرارداد

بند 1- سهم شرکت ........ از اکران اول (که در لندن انجام می شود) مبلغ ....... پوند به ازای هر صندلی که جمعاً رقم ..... پوند (معادل .......... ریال) می باشد و نقداً هم زمان با امضای قرارداد و دریافت فیلم به شرکت ...... پرداخت می شود و قابل عدوت و استرداد نبوده و در هرحال سهم آن شرکت محسوب می شود.اعم از اینکه صندلی های سالن نمایش فروش برود یا نرود.

بند 2- در دفعات بعدی اکران به هر میزان که فروخته شود به ازای هر صندلی فروخته شده مبلغ ....... پوند (ومعادل ریالی آن) سهم شرکت ........ بوده و حداکثر تا دو روز بعد از اکران باید به حساب شرکت ....... واریز گردد.

بند 3 - .................. .

بند 4 - .................. .

بند 5 - ................. .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

راه های مشاوره و ارتباط با وکیل متخصص قراردادها

 

حق انتشار محفوظ است ©