شماره: 5468
1399/07/22
متن وکالتنامه طلاق از زوج به زوجه (شوهر به زن)
متن وکالتنامه طلاق از زوج به زوجه (شوهر به زن)

وکالتنامه طلاق یا واگذاری حق طلاق خاص موردی است که بنا بر توافق طرفین یا تشخیص و تصمیم زوج، تصمیم به دادن اختیار طلاق یا حق طلاق به زن وجود دارد.در این صورت زوج که موکل محسوب می شود با مراجعه به سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور و یا دفترخانه اسناد رسمی در داخل کشور به همسر خود حق طلاق یا وکالت در طلاق می دهد.البته این امکان نیز وجود دارد که زوج برای اینکار به شخص ثالثی غیر از زوجه وکالت بدهد.مثلاً مستقیم به یک وکیل دادگستری یا شخص مورد اعتماد خود.در هر صورت اگر زوجه هم راضی به طلاق باشد ماهیت این طلاق، طلاق توافقی یا همان طلاق خلع خواهد بود.گاهی و در مواردد نادری ممکن است زوجه هم به زوج یا شخص ثالث وکالت طلاق بدهد و در واقع عنان انجام طلاق خلع و تصمیم گیری در مورد حقوق مالی را به وی بسپارد، از این وکالتنامه هم می توان برای اعمال و انجام  طلاق توافقی استفاده کرد.

 

متن وکالتنامه یا حق طلاق از طرف شوهر به زن

موکل :        زوج 


وکیل :        زوجه


مورد وکالت

 تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی در هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دیگر مراجع صالحه و ذیربط و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری و مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی مابین آنان به هر قسم از طلاق  اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن العقد ، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی ، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری ، حق اعتراض به رای ، تجدیدنظر و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها، استرداد دعوی یا دادخواست و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضای مجدد موکل نباشد.


حدود اختیارات:

وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

 

 

مطالب مرتبط با وکالت در طلاق :

1- متن وکالت طلاق - واگذاری حق طلاق

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

 

حق انتشار محفوظ است ©