شماره: 3151
1399/09/16
متن قرارداد صلح - وکیل برای مشاوره و تنظیم انواع قرارداد
متن قرارداد صلح - وکیل برای مشاوره و تنظیم انواع قرارداد

صلح از جمله عقود معاوضی، تملیکی و مسامحی است.در این قرارداد (صلحنامه) قانونگذار دست طرفین قرارداد را برای تعیین شروط و محتوای قرارداد باز گذاشته تا آنجا که به نظر می رسد با وجود ماهیت و ویژگیهای عقد صلح نیاز به قانون گذاری و وضع ماده 10 قانون مدنی و قرارداد های آزاد و بی نام نبود.به عبارت دیگر علاوه بر عقد صلح، تأسیسی در قانون مدنی وجود دارد که مطابق آن در صورت عدم مخالفت قرارداد با قوانین و نظم عمومی، آن قرارداد صحیح و لازم الاجرا است (ماده 10 قانون مدنی).توصیه می شود قبل از انعقاد هر قراردادی، جهت رعایت شرایط و نکات مهم و اساسی در تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه انعقاد قرارداد مشاوره نمایید.در ادمه این مطلب متن یک نمونه قرارداد صلح و سوالات متداولی که در این خصوص از ما پرسیده شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می شود.باید توجه داشته باشید متن ارائه شده حداقل محتوا و شرایط یک قراداد صحیح را دارد و لازم است براس تنظیم قرارداد مخصوص رابطه حقوقی خود با طرف مقابل، حتما نگارش آن را به یک وکیل متخصص و با تجربه قرارداد بسپارید.

 

 

نمونه متن یک صلح نامه یا قرارداد صلح

 

مصالح :  خانم/آقای ........ به شماره شناسنامه ...... صادره از...... به کدملی .......... به نشانی ........... .
متصالح : خانم/آقای ........ به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... به کدملی .......... به نشانی .......... .

نکته : منظور از مصالح کسی است که مال عینی و مادی متعلق به اوست و در صلح عینی (یعنی صلح مالی که قابل لمس است و عینیت دارد) ، مالی را از مالیکیت خود خارج نموده و به مالکیت طرف مقابل در می آورد و به طرف مقابل متصالح گفته می شود. 

نکته: در صلحی که موضوع آن مال نیست و در مقام دوستی و آشتی و مصالحه و رفع خصومت (صلح بر دعوا)، فرقی بین مصالح و متصالح نیست و این عناوین اختصاصی به هیچ کدام از طرفین ندارد.

 

مورد صلح : کلیه حقوق راجع به شش دانگ ملکیت و عرصه و اعیان به انضمام  حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یک واحد تجاری (مغازه) به پلاک ثبتی ........................ واقع در ...................... با تمامی توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده اعم از پارکینگ و انباری و نیز انشعابات آب و برق و گاز و تلفن منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلحنامه و در خصوص واگذاری کلیه حقوق ناشی از مالکیت مورد صلح موصوف، سند انتقال قطعی تنظیم نماید. با این صلحنامه دیگر مصالح نسبت به مالکیت واحد تجاری مذکور ادعایی نخواهد داشت.

نکته : مورد صلح می تواند هر چیزی باشد اعم از مال موجود یا مالی که احتمالاً در آینده بوجود می آید یا مال عینی مثل یک خودرو یا مالکیت یک ملک و مال اعتباری مثل سرقفلی یا حق کسب و پیشه و یا حتی یک مجموعه اختلافات و دعاوی که بین دو طرف وجود دارد.بطور کلی به جز عقد ازدواج که نیاز به تشریفات خاص دارد هر قراردادی را می توان برای جلوگیری از سخت گیری های قانونی در قالب عقد صلح گنجاند.
 

مبلغ قرارداد: مبلغ ................ ریال وجه رایج که تماماً نقداً بنا به اقرار به مصالح تسلیم و تادیه گردیده. 

نکته : صلح اصولاً یک عقد مسامحی و مجانی است یعنی وجود مبلغ و عوض شرط صحت آن نیست یا به تعبیر قانونی از جمله عقود مغابنی و معاوضی محسوب نمی شود و می تواند رایگان و مجانی باشد و در صورت وجود عوض و مبلغ یا مال الصلح، ضرورتی ندارد که بین موضوع معامله و مال الصلح تناسبی از نظر ارزش باشد.مثلاً اگر یک آپارتمان چند میلیارد تومانی به یک شاخه نبات یا صد هزار تومان پول صلح شود از این جهت خدشه ای نمی توان به آن وارد کرد.برخلاف بیع و سایر عقود معاوضی.

 

شرایط قرارداد صلح

الف) مصالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

ب) هیچ گونه اختیار فسخ معامله در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله حق بر هم زدن معامله را ندارند.

نکته : این شرط به این صورت هم می تواند درج شود که طرفین عقد می گویند و می نویسند ""به شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن اگر چه فاحش یا افحش باشد.(فاحشا کان او افحش)""


ج) متصالح  هر زمان که تقاضا نماید مصالح  باید مورد صلح و متعلق حق دیگری را تحویل مالک این صلح نامه بدهد.در غیر اینصورت طرف مقابل (متصالح) حق هر نوع شکایت را خواهد داشت. 
د) پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن و مالیات به نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه ثبت به عهده خود انتقال گیرنده است.

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت و اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردید.
کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است. مصالح تعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی مفاد این صلح نامه منعقد ننموده است. و در صورت وجود هر گونه عقد قبل یا بعد از این قرارداد عقد مذکور بی اعتبار است.

نکته : علاوه بر آنچه گفته شد در قسمت سایر شرایط عقد صلح میتوان هر شرط مشروع و قانونی را گنجاند و در این خصوص هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. با این وجود توصیه میشود جهت تنظیم یک قرارداد کامل و جامع و قانونی حتما با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه تنظیم قرارداد مشورت نمایید. 

 

امضا صلح کننده:

امضا صلح گیرنده:

امضا شاهد:

نکته : برای صحت یک قرارداد صلح قصد و رضای طرفین به هر طریقی اعم از امضا یا اثر انگشت میتواند ابراز شود.

نکته: این یک نمونه صلح نامه عادی است.صلح نامه همچنین می تواند رسمی باشد.برای تنظیم صلح نامه رسمی انجام تشریفات خاصی ضرورت دارد مثل استعلام مالکیت از اداره ثبت و پرداخت مالیات و مواردی از این دست.  

نکته: در عقد صلح ادعای غبن راه ندارد و همانطور که گفته شد صلح کننده یا مصالح بعد ار قبول و امضا نمی تواند ادعا کند که ضرر کرده است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©