شماره: 3096
1399/08/17
دعوا و شکایت ابطال سند
دعوا و شکایت ابطال سند

بسیار اتفاق می افتد که فردی سندی را به عنوان دلیل اثبات دعوا در یک دادرسی ارائه میدهد و یا فردی به استناد به یک سند و نوشته از اثرات آن به نفع خود بهره می برد. در این فروض ممکن است طرف مقابل ادعای جعلی بودن یا بی اعتباری یا سوء استفاده از سند را داشته باشد. این فرد میتواند با مراجع به دادگاه حقوقی یا کیفری حسب مورد تقاضای ابطال سند و یا ادعای جعلیت را بنماید.

 

 

نکات مهم ابطال سند

  • ابطال سند در حالتی ضرورت پیدا می کند که معامله ای بعد از وقوع به هر دلیل باطل تشخیص داده شده یا فسخ شود به (طور کلی معامله منحل شود مصادیق انحلال مثل فسخ معامله ابطال معامله انفساخ معامله و تفاسخ یا اقاله ی معامله)
  • باید دانست که مساله وقوع معامله و ایجاد مالکیت امری جدای از تنظیم سند رسمی درخصوص آن است در دعوای ابطال سند علاوه برطرف قرارداد باید اداره ی ثبت اسناد و املاک را هم به عنوان خوانده به دادرسی دعوت نمود(به عنوان مرجع تنظیم کننده سند).
  • اگر مستند وقوع معامله سند عادی باشد به صرف طرح دعوای ابطال معامله سند عادی از درجه اعتبار ساقط است اما اگر درخصوص آن معامله اعم از آن که موضوع آن منقول باشد یا غیرمنقول سند رسمی تنظیم شده باشد علاوه بر ابطال معامله، ابطال سند را نیز باید خواست.

 

 

مطالب مرتبط با ابطال سند  :

1- جعل و استفاده از سند مجعول

2- مشاوره با وکیل برای تنظیم انواع قراردادها و عقود

3- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی

4- شرایط اساسی صحت معاملات، انواع عقود و معاملات

5- الزام به تنظیم سند رسمی ملک (آپارتمان، خانه، زمین، مغازه)

 

 

حق انتشار محفوظ است ©