شماره: 3068
1398/06/28
عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد
عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

در یک مفهوم کلی عقود و قراردادها به دو دسته تقسیم میشوند :1- قراردادهای بی نام که تحت حکومت ماده 10 قانون مدنی قرار دارند و تنها شرط محدود کننده آنها عدم مخالفت با نظم عمومی و قانون است (یعنی همین که مخالف نظم عمومی و قانون نباشند صحیح هستند).2- عقود معین یا قراردادهای بانام : عقود معین عقودی هستند که قانون گذار بر آنها نام نهاده و شرایط و ارکان و آثار آنها را بیان نموده است. مثل عقد اجاره، بیع (خرید و فروش)، هبه، وکالت، مضاربه، وقف، عاریه، ودیعه و ....

حق انتشار محفوظ است ©