شماره: 3031
1399/05/28
بازگشت به کار، اخراج غیر قانونی کارگر
بازگشت به کار، اخراج غیر قانونی کارگر

هرساله هزاران کارگر مشمول قانون کار با دلایل قانونی و غیر قانونی توسط کارفرما از کار اخراج می شوند.تسلط به قوانین و تبصره های موجود در قانون کار باعث احقاق هر دو طرف دعوا در هیئت های تشخیص و حل اختلاف خواهد شد، جهت احقاق حقوق خود با وکلای با تجره ما در زمینه کارگر و کارفرما (اداره کار) تماس بگیرید. 

 

 

بازگشت به کار، دعاوی کارگر و کارفرما 

اخراج غیرقانونی کارگر

اگر کارفرمایی کارگری را اخراج غیرقانونی کند،بر اساس ماده 20 قانون کار،کارگر باید ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و در خواست بازگشت به کار ارائه کند; هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی و منطبق با ماده 27 قانون کارباشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است یعنی علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل 1 ماه حقوق کارگر را به عنوان "حق سنوات" به وی پرداخت خواهد کرد  اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می کند.

اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این  صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل 45 روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده 27 قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می شود. یادآوری این نکته لازم است در صورتی که قرارداد فی مابین سنواتی بالاتر از موارد فوق را شامل شود مثلا سنوات با دوماه حقوق یا بیشتر به امضاء طرفین رسیده باشد مبنای محاسبه سنوات کارگر قرارداد خواهد بود.

اگر کارفرما در سالهای گذشته مبالغی را به عنوان سنوات پرداخت کرده و اسناد پرداختی نیز موجود می باشد این مبالغ به صورت علی الحساب میباشد و مبنای محاسبه سنوات با آخرین مزد کارگر ضربدر تعداد سالهای خدمت محاسبه و از میزان پرداختی های قبلی تحت عنوان سنوات کسر خواهد شد.

ماده 27: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی  کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان " حق سنوات" به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید.

ماده 165: در صورتیکه هیات حل اختلاف،اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد،حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت  حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر،مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره : چنانچه کارگر نخواهد به واحد مزبور بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

 

شماره تماس جناب آقای خلخالی کارشناس دعاوی اداره کار  09123995737 

 

مطالب مرتبط با کارگر و کارفرما :

1- بیمه کارگر، دعاوی کارگر و کارفرما

2- دعاوی موضوع اختلاف کارمندان دولتی با اداره

3- مراجع اداری، مراجع غیرقضایی و غیر دادگستری

4- رای هیات تشخیص اداره کار(بیمه،سنوات،حق اولاد)

 

حق انتشار محفوظ است ©