شماره: 3013
1399/07/05
نمونه دادخواست مطالبه مهریه
نمونه دادخواست مطالبه مهریه

مطالبه مهریه در عین سادگی جهت ضرورت موفقیت و حصول نتیجه، نکات و ضروریاتی دارد که مشورت با وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده را اجتناب ناپذیر مینماید. مثلا توقیف اموال و داراییهای شوهر و خوانده دعوا به موقع و قبل از اینکه وی از اقدامات زوجه و زن مطلع شود، وصول مهریه و موفقیت در دعوا را یک گام مهم به موفقیت نزدیک میکند. از همین رو شدیدا توصیه میشود که طرح این دعوا را به یک وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده سپرده و یا در صورت عدم امکان انتخاب وکیل بدلیل محدودیتهای مالی، در جریان دعوا به و طی مراحل مطالبه مهریه، با یک وکیل باتجربه مشورت نمایید. همچنین میتوانید جهت اطلاع و آگاهی و ایجاد ذهنیت واقعی، مطالب سایت ما را در مورد مشکل حقوقی خود مطالعه نمایید.

حق انتشار محفوظ است ©