شماره: 2980
1396/07/17
وکیل برای اطلاع از شرایط مطالبه نفقه زوجه
وکیل برای اطلاع از شرایط مطالبه نفقه زوجه

نفقه زوجه و آنچه تحت این عنوان در حقوق خانواه مطرح می شود از اهمیت ویژه ای در حقوق ایران برخوردار است.تا آنجا که قانونگذار قانون مدنی در ماده 1203 اینچنین مقرر داشته است: " در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود." و در تاکید این موضوع ماده 1206 قانون مدنی بیان می دارد: " زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نمید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.لازم به ذکر است طبق ماده 1107: " نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه،غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض "

شرایط مطالبه نفقه زوجه - زن

همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد، روابط بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که نفقه از مصادیق حقوق زن و تکالیف مرد بعد از وقوع عقد نکاح بطور صحت می باشد.
آنچه که بیان شد مربوط به نفقه زوجه در زمان زندگی مشترک با زوج و در عقد دائم بین طرفین است ( در عقد انقطاع یا موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه ق مبنی بر آن جاری شده باشد )
اما در مورد وضعیت زنی که از همسرش جدا شده، قانونگذار در ماده 1109 وضعیت را مشخص کرده به این صورت که: " نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهه شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت."
در صورت مرگ زوج نیز طبق ماده 1110 قانون مدنی: " در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد."
ضمانت اجرایی که قانونگذار برای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در نظر گرفته نیز حاکی از اهمیت این موضوع در حقوق ایران است. زیرا طبق ماده 1111 قانون مدنی:" زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." اگر هم اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد و شوهر همچنان از دادن نفقه استنکاف نماید و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه "
پس ملاحظه می شود تحت شرایطی عدم پرداخت نفقه ازسوی زوج می تواند از دلایلی باشد که زوجه با استناد به آن تقاضای طلاق نماید
علاوه بر این جهت کسب مشاوره حقوقی در زمینه احکام راجع به مطالبه نفقه (دعوای حقوقی ) یا ترک انفاق (دعوای کیفری) می توانید با وکلا پایه یک دادگستری دفتر وکالت دادگران حامی | وکیل تهران ، وکیل در ایران، تماس حاصل نمایید.

 

 

مطالب مرتبط با نفقه: 

2-ارتباط دعاوی عدم تمکین و ترک انفاق

3-نمونه دادخواست و رای دادگاه در خصوص مطالبه نفقه

 

حق انتشار محفوظ است ©