شماره: 2961
1399/07/21
متن وکالت طلاق - واگذاری حق طلاق
متن وکالت طلاق - واگذاری حق طلاق

برای انجام طلاق توافقی چند روش وجود دارد. 1- زوجین با هم توافق نموده و به اتفاق در کلیه مراحل طلاق توافقی شرکت نمایند. 2- زن و شوهر (زوج و زوجه) هر یک برای خود وکیل دادگستری انتخاب نموده و انجام طلاق توافقی را به وکیل دادگستری متخصص طلاق توافقی خود بسپارند. 3- زوج به زوجه وکالت طلاق و حق طلاق بدهد به نحوی که نیاز به حضور زوج در هیچ یک از مراحل نباشد در این فرض زوجه میتواند با وکالتی که دارد میتواند برای زوج یک وکیل دادگستری انتخاب نموده و با انتخاب آن وکیل مراحل طلاق را طی کند (در عرف به نوع سوم واگذاری حق طلاق یا گرفتن حق طلاق هم گفته میشود).

 آگاهی از نکات مهم حق طلاق زن یا وکالت طلاق زوجه

 

 

وکالت طلاق توافقی - واگذاری حق طلاق

  •  در فرض وجود وکالت در طلاق توافقی قبل از انجام هر اقدامی برای طلاق توافقی لازم است با همسرتان در مورد همه مسایل زندگی مشترک به توافق برسید از جمله: مهریه - نفقه - اجرت المثل - حضانت فرزندان مشترک و ... . ویا اینکه با وکالتی که در خصوص طلاق به شما داده شده اقدام به انجام توافقات لازم طی تشریفات طلاق بنمایید.یعنی اگر اختیارات مندرج در وکالتنامه طلاق کافی باشد خود زوجه می تواند با وکالتی که از شوهر دارد اقدام به تنظیم صورتجلسه توافقات و تعیین تکلیف مسائل زناشویی و زندگی مشترک بنماید.

 

  •  چنانچه تمایل دارید مراحل طلاق توافقی در بازه زمانی کوتاهتری انجام شود و یا تمایل ندارید شخصا در دادگاه حاضر شوید و یا این که فرصت پیگیری پرونده را ندارید، بهترین روش وکالت در طلاق توافقی است در این روش، با گرفتن وکیل دادگستری باتجربه در امور خانواده، می توانید همه امور را به وکیل طلاق توافقی بسپرید که در این صورت نیازی به حضور شما در هیچ یک از مراحل نیست.

 

  • با وجود وکالت در طلاق توافقی، وکیل دادگستری به وکالت از شما دادخواست طلاق توافقی یا همان گواهی عدم امکان سازش را تنظیم کرده، در جلسه رسیدگی در دادگاه حضور می یابد، در جلسه مشاوره شرکت کرده و در نهایت در دفترخانه، طلاق را ثبت کرده و سند طلاق را دریافت می دارد.

 

  •  توجه داشته باشید که در طلاق توافقی یک وکیل دادگستری نمی تواند وکالت هر دو طرف را بر عهده داشته باشد و نیاز به حضور دو وکیل هست؛ یک وکیل برای زوج و یک وکیل برای زوجه.

 

  •  در صورتی که قصد دارید خودتان شخصا بدون گرفتن وکیل اقدام به طلاق توافقی نمایید باید به دفتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نمایید و دادخواست طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) ثبت کنید.

 

 

 

 

مطالب مرتبط طلاق توافقی : 

1- طلاق توافقی، شرایط، مراحل، مدارک لازم

2- مراحل رسیدگی به دعوای طلاق توافقی

3- بهترین وکیل طلاق توافقی، رای طلاق توافقی

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©