شماره: 2885
1399/02/12
نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها
نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

در فرضی که مالک ملک به موجب قرارداد یا شفاهاً اجازه استفاده از منافع ملک خود را در قالب عقد اجاره یا صلح منافع یا اباهه منفعت به دیگری می دهد اگر راساً موعد و پس از انقضای مدت و یا پس از فسخ قرارداد، مستاجر مورد اجاره را تخلیه ننماید و تحویل موجر ندهد،موجر حق درخواست تخلیه ی ید را دارد.در تعابیر عامیانه به تخلیه ید به اختصار تخلیه گفته می شود.دعوای تخلیه با دعوی رفع تصرف عدوانی ،خلع ید و رفع غصب شباهت هایی دارد که البته وجود تفاوت های قابل توجه و متعدد این دعاوی را از هم متمایز می نماید.

 

نکات مهم دادخواست تخلیه ید(تخلیه مورد اجاره):

1- عنوان اجاره شامل هر دعوایی می شود که شروع تصرف با رضایت مالک بوده و مالک به دلیل فسخ قرارداد یا انقضای قرارداد یا رجوع از اذن خواهان تخلیه است و وجود رابطه استیجاری و عقد اجاره خصوصیتی ندارد.
2- در دعوای تخلیه اختلاف در مالکیت عین مطرح نمی شود و مستأجر ادعای مالکیت عین مال را ندارد.
3- دعوای تخلیه یک دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی قابل توجهی ندارد.
4- به جهت پیچیدگی و حساسیت دعوای تخلیه توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص تخلیه و اجاره و دعاوی ملکی مشورت شود.
5- گاهی در صورت وجود شرایط در دعوای تخلیه اماکن مسکونی و محل سکونت ممکن است تحت شرایطی بشود دستور تخلیه فوری گرفت.برای اطلاع از این مورد به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.
6- در تخلیه اماکن تجاری و محل های کسب و پیشه پیچیدگی های فراوانی دیده می شود جهت مطالعه و اطلاع در این خصوص اینجا کلیک کنید
7- ممکن است محل سکونت برای کسب و پیشه اجاره داده شده باشد و به مستأجر سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا هر دو تعلق بگیرد در نتیجه این سند ملک نیست که تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و سرقفلی را تعیین می کند بلکه منظور طرفین در قرارداد و نوع کاربری اهمیت دارد.
8- برای تنظیم یک رابطه ایمنی توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت شود.
9- دعوای تخلیه در صورتی که در خصوص یک ملک (مال غیر منقول) باشد باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
10- امکان طرح دعوای تخلیه در خصوص حیوان اجاره ای یا خودرو اجاره ای یا هر مال منقول اجاره ای هم وجود دارد در این خصوص دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده است خواهان و موجر می تواند ضمن دعوای تخلیه تقاضای مطالبه اجاره بها و وجوه معوقه یا اجرت المثل ایام تصرف و خسارات وارده بر ملک و خسارت قراردادی را نیز مطالبه نماید.
11- جهت تضمین سلامت یک قرارداد در جلسه تنظیم قرارداد اجاره، یک وکیل متخصص قراردادها همراه خود داشته باشید.

 

 

 

نمونه دادخواست تخلیه آپارتمان مسکونی

موضوع: تخلیه عین مستاجره، مطالبه اجاره بها و وجه التزام مندرج در قرارداد

خواسته:

1- تخلیه عین مستاجره به دلیل اصلاح زمان انقضای قرارداد (اقاله) و پایان قرارداد

2- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد از قرار روزانه مبلغ 600,000 ریال از تاریخ 30/08/89 تا زمان تخلیه

3- خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله

شرح دادخواست: به استحضار عالی می رساند، وکیل خواهان به وکالت از موکل قرارداد اجاره ای جهت واگذاری منافع آپارتمان موضوع قرارداد به نشانی خوانده، در تاریخ 31/05/899 منعقد نموده است.

در تاریخ 12/08/89 طی جلسه ای در آژانس املاک بیژن بین طرفین مقرر می گردد که تاریخ انقضای قرارداد به تاریخ 30/08/89 تغییر کرده و در واقع قرارداد مذکور اقاله شده و توافق می شود که مستاجر در تاریخ 30/08/89 مورد اجاره را تخلیه و به موجر تحویل دهد.

ضمانت اجرای این تخلف نیز خسارتی است که در آن تعیین شده است که عبارت می باشد از روزانه مبلغ شصت هزار تومان تا تاریخ تخلیه. متاسفانه مستاجر توافقات اخیر را تا کنون انجام نداده و به همین سبب از محضر مقامات شورای حل اختلاف تقاضا می شود، دستور تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به موکل و نیز پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد از قرار روزانه شصت هزار تومان تا تاریخ تخلیه را صادر فرمائید. همچنین صدور حکم مبنی بر پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

1- مطالبه اجاره آبان ماه طبق قرارداد از قرار ماهانه 13,000,000 ریال

2- مطالبه اجاره آذرماه تا زمان تخلیه از قرار روزانه مبلغ 600,000 ریال تا زمان تخلیه طبق قرارداد

3- مطالبه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی

شرح دادخواست: به استحضار عال می رساند موکل در تاریخ 30/06/1389 آپارتمان مسکونی خود به نشانی خوانده را به ایشان به مدت یک سال اجاره داده است. در تاریخ 12/08/89 طرفین با توافق هم پایان زمان قرارداد را اصلاح نموده و آن را به تاریخ 30/08/89 تغییر می دهند و مقرر می شود خوانده محترم ملک موضوع تصرف را تخلیه نموده و به موکل تحویل دهد، که متاسفانه از این کار سر باز زده و نه تنها ملک را تخلیه نمی نماید بلکه از پرداخت اجور معوقه امتناع می ورزد. با عنایت به مراتب فوق از محضر محترم مقامات شورای حل اختلاف تقاضا می شود حکم به پرداخت اجاره معوقه آبان ماه صادر فرموده و بابت اجاره آذرماه تا زمان تخلیه تقاضا می شود دستور فرمایید روزانه شصت هزار تومان از مبلغ پول پیش موجود نزد موکل (پنج میلیون تومان) کسر شود. همچنین خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

دلایل و منضمات دادخواست:

1- تصویر مصدق قرارداد اجاره مورخ 31/05/89 و ظهر آن

2- تصویر مصدق وکالتنامه رسمی وکیل خواهان

 

 

مطالب مرتبط با اجاره و تخلیه:

1- پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

2- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی

3- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

4- تخلیه املاک تجاری و مسکونی


 

حق انتشار محفوظ است ©