شماره: 2780
1396/04/28
کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری وکیل کیفری
کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری وکیل کیفری

 

کلاهبرداری دعاوی کیفری 

مردي كه به بهانه سرمايه‌گذاري در راه اندازي پروژه منوريل منطقه صادقيه تهران و احداث مجتمع‌هاي مسكوني در خارج از كشور، صدها ميليون تومان از مردم كلاهبرداري و فرار كرده بود، تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت.متهم فراري با حضور در مراسم عروسي و عزا، افراد را براي سرمايه‌گذاري شناسايي كرده و فريبشان مي‌داد.

چندي پيش مردي با حضور در شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، عليه مردي به اتهام كلاهبرداري يكصد ميليون توماني شكايت كرد.در مراسم ختم در خانه يكي از اقوامم در تهران با مردي آشنا شدم كه با معرفي خود به عنوان فردي پولدار و برج‌ساز، ادعا مي‌كرد در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني در ايران و خارج از كشور فعاليت دارد. قرار است در يكي از كشورهاي اروپايي نيز برجي احداث كند.

در ادامه اين گفت‌وگو او مدعي شد در احداث اين پروژه افراد خارجي مبالغي به دلار در شركتش سرمايه‌گذاري كرده‌اند و او با سفر به ايران درصدد است سرمايه‌گذاران را از ميان هموطنان خود انتخاب كند تا سود بيشتر آن نصيب آنها شود تا سرمايه‌گذاران خارجي بنابراين پس از جلب اعتمادم نسبت به اين مرد، صد ميليون تومان براي سرمايه‌گذاري به وي دادم و قرار شد دو هفته بعد براي عقد قرار داد نهايي با من ملاقات كند، اما ديگر از وي خبري نشد.

 

 

سرمايه‌گذاري واهي

از طريق يكي از اقوام مطلع شدم يكي از آشنايان كه پيش از اين در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني فعاليت مي‌كرده، به ايران بازگشته و قرار است در يك پروژه مهم شهرداري كه در زمينه راه‌اندازي منوريل منطقه صادقيه تهران است، فعاليت خود را آغاز كند و من هم تصميم گرفتم در اين پروژه سرمايه‌گذاري كنم.او به من اطمينان داد اگر در اين پروژه سرمايه‌گذاري كنم و افراد ديگري را هم براي سرمايه‌گذاري در اين كار تشويق كنم، سود بيشتري به من تعلق مي‌گيرد بنابراين اعتمادم به وي جلب شد و 70 ميليون تومان سرمايه خودم و چند صد ميليون ديگر را كه متعلق به دوست و اقوامم بود، در حضور خود سرمايه‌گذاران به اين مرد تحويل دادم و قراردادهايي ميانمان منعقد و قرار شد او هر ماه مبالغي را به عنوان سود به حسابمان واريز كند و علاوه بر آن بخشي از پول سرمايه‌گذاريمان را هم در پروژه‌هاي ساختماني سرمايه‌گذاري و سودي را هم بابت اين كار به ما پرداخت كند.

در اين مرحله با اطلاعات به دست آمده چهره‌نگاري رايانه‌اي از متهم فراري انجام و معلوم شد تصوير وي با همان متهم فراري كه پليس پيش از اين در تعقيبش بوده مطابقت دارد و متهم هر دو شاكي را به دام انداخته است.در حالي كه پليس در جستجوي متهم فراري بود، افراد ديگري هم با حضور در مركز پليس، از مرد شياد به اتهام كلاهبرداري ميليوني شكايت كردند.

در مرحله بعدي مشخص شد كلاهبردار فراري، در مجالس عروسي و عزاي مردم و اقوام خود مردم را فريب داده و به دام انداخته و به بهانه سرمايه‌گذاري، صدها ميليون تومان از آنها كلاهبرداري كرده است.بنابراين گزارش، ماموران با اطلاعات به دست آمده از شاكيان و خانواده متهم فراري، جستجوي گسترده را براي دستگيري متهم آغاز كردند.چندي پيش مردي با حضور در شعبه 12 بازپرسي دادسراي ناحيه 2 تهران، عليه مردي به اتهام كلاهبرداري يكصد ميليون توماني شكايت كرد.

در مراسم ختم در خانه يكي از اقوامم در تهران با مردي آشنا شدم كه با معرفي خود به عنوان فردي پولدار و برج‌ساز، ادعا مي‌كرد در زمينه احداث مجتمع‌هاي مسكوني در ايران و خارج از كشور فعاليت دارد. قرار است در يكي از كشورهاي اروپايي نيز برجي احداث كند. او مدعي شد در احداث اين پروژه افراد خارجي مبالغي به دلار در شركتش سرمايه‌گذاري كرده‌اند و او با سفر به ايران درصدد است سرمايه‌گذاران را از ميان هموطنان خود انتخاب كند تا سود بيشتر آن نصيب آنها شود تا سرمايه‌گذاران خارجي بنابراين پس از جلب اعتمادم نسبت به اين مرد، صد ميليون تومان براي سرمايه‌گذاري به وي دادم و قرار شد دو هفته بعد براي عقد قرار داد نهايي با من ملاقات كند، اما ديگر از وي خبري نشد.

 

 

ردپاي شاكيان ديگر در پرونده مرد كلاهبردار

در جستجوي او بودم تا اين كه متوجه شدم وي از تعدادي از اقوامشان نيز كلاهبرداري كرده و متواري شده است. در حالي كه تحقيقات براي دستگيري مرد شياد آغاز شده بود، زني با حضور در مركز پليس عليه يك مرد شياد به اتهام كلاهبرداري شكايت كرد.

 

 

 

مطالب مرتبط با کلاهبرداری :

1- فروش مال غیر و کلاهبرداری، وکیل کیفری

2- مراحل شکایت و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

3- مراحل شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر

4- شرایط وقوع و عناصر جرم کلاهبرداری و نمونه رای دادگاه

 

 

حق انتشار محفوظ است ©