شماره: 2634
1399/07/21
دادخواست و درخواست طلاق توافقی
دادخواست و درخواست طلاق توافقی

 

نمونه دادخواست طلاق توافقی

دادخواست طلاق توافقی

خواهان : .........................................

خوانده :   ........................................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست طلاق توافقی :                                                

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............. در دفترخانه رسمی شماره ....... تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهار سال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملاً چهار سال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر و حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 

 
 

 

 

 

مطالب مرتبط با طلاق توافقی : 

1- شرایط طلاق توافقی و مراحل و مدارک لازم

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- وکالت در طلاق توافقی، وکالتنامه طلاق​

4- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

5- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

 

 

حق انتشار محفوظ است ©