شماره: 2628
1396/04/27
اجرای آزمایشی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
اجرای آزمایشی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود برای طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مدت سه سال اجرای آزمایشی آن را طبق اصل 85 قانون اساسی پیشنهاد کرده بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

آیین دادرسی نیروهای مسلح، دعاوی کیفری

اجرای آزماشی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی برای مدت سه سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود برای طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مدت سه سال اجرای آزمایشی آن را طبق اصل 85 قانون اساسی پیشنهاد کرده بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 اجرای آزمایشی این طرح با 138 رای موافق، 16 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در جریان رسیدگی به این طرح گفت: طرح‌های مربوط به قوه قضائیه باید از طریق ریاست قوه قضائیه و از طریق دولت به مجلس ارائه شود.

 وی افزود: طرحی که اکنون در دستور کار قرار گرفته مسیر دقیقی را طی نکرده است، اگر نمایندگان هدفشان خدمت است به این نکته توجه کنند که طرح مسیر قانونی را طی نکرده و چون این مسیر طی نشده این حق از قوه قضائیه با تجه به اختیاراتی که قانون اساسی برای این قوه درنظر گرفته است، گرفته می‌شود.

 

 

 

مطالب مرتبط با جرائم نیرو های مسلح :

1- دادرسی فوری یا دستور موقت

2- آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

3- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

4- روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

حق انتشار محفوظ است ©