شماره: 2568
1399/10/23
ثبت ازدواج کودکان غيرقانوني
ثبت ازدواج کودکان غيرقانوني

 

ثبت ازدواج کودکان

طبعا سازمان ثبت به جهت فعالیت‌ها و خدماتی که انجام می‌دهد می‌تواند در زمینه اقتصاد مفید باشد؛ زیرا بخشی از مسیر اقتصاد کشور از سازمان ثبت عبور می‌کند. در سال 92، دو میلیون و 559 هزار و 827 سند مالکیت برای مردم صادر شد که بخشی از آنها مربوط به بخش‌های دولتی و در جهت مستندسازی حدود مالکیت دولت بود که این امر باعث کاهش تخلفات و پدیده‌های مجرمانه‌ای نظیر زمین‌خواری مي‌شود. 

در پاسخ به سوالی درباره آمار ازدواج کودکان باید گفت: هیچ کس حق ندارد ازدواج کودکان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند. ازدواج تا پانزده سال نیازمند اجازه محکمه است و قطعا اگر دفترخانه‌ای ازدواج زیر سن قانونی را ثبت کند حتما از او سلب صلاحیت می‌شود. 

در پاسخ به سوال درباره میزان ازدواج‌های موقت در کشور می توان گفت: منظور از ازدواج موقت ازدواج‌هایی است که به ثبت رسیده زیرا قانونگذار ثبت ازدواج رسمی را در سه صورت الزامی کرده است.

بر این اساس 301 یک مورد ازدواج موقت در سال 92 انجام شده که این رقم نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش داشته است.در حال حاضر در کشور 150 هزار نفر افراد ممنوع‌المعامله وجود دارد که علت ممنوعیت آنها از انجام معامله اعم از محجوریت و ورشکستگی است.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 92، 32 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانکی را وصول کرده که این رقم نیز نسبت به سال 91، 18 درصد رشد داشته است.

 

 

حق انتشار محفوظ است ©