شماره: 2566
1396/04/27
تشريح برنامه هاي دفتر حقوق بشر در وزارت دادگستری- وکیل دادگستری

حقوق بشر وکیل دادگستری 

دبير مرجع ملي حقوق كودك از فعال شدن دفتر حقوق بشر در وزارت دادگستري خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مظفر الوندي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار كرد: بنده عهده‌دار مسئوليت دفتر حقوق بشر وزارت دادگستری شدم و اين دفتر طبق شرح وظايفي كه در وزارت دادگستري آمده تدوين شده است.

وي ادامه داد: ما به عنوان يك نهاد دولتي حقوق بشري، پيگير ترويج حقوق بشر و شهروندي در تمامي نهادهاي مرتبط در جامعه هستيم.

وي افزود: از طريق آموزش همگاني و رصد كردن موارد احتمالي نقض حقوق بشر و حضور در ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و نيز همكاري و ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد حقوق بشري، برنامه‌هاي خود را در دفتر حقوق بشر وزارت دادگستری دنبال خواهيم كرد.

دبير مرجع ملي حقوق كودك ادامه داد: از ديگر برنامه‌هاي ما اين است كه گزارشات حقوق بشري كه منتشر مي‌شود را بررسي كرده و درباره نقض يا پيشرفت حقوق بشر در كشورهاي مختلف اتخاذ تصميم كنيم.

الوندي با بيان اينكه اداره كل دفتر حقوق بشر وزارت دادگستری دو سالي است كه در ساختار اين وزارتخانه قرار دارد، ادامه داد: وزير دادگستری مصر هستند تا اين موارد را دنبال كنند و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستري فعال شود.

وي با بيان اينكه ما قصد داريم NGOهايي كه در زمينه حقوق بشر هستند را شناسايي كرده و با آنها تعامل داشته باشيم، گفت: قصدمان اين است تا همان اقداماتي را كه در زمينه حقوق كودك در وزارت دادگستري دنبال كرده‌ايم انجام دهيم.

دبير مرجع ملي حقوق كودك درباره فراكسيون حقوق كودك كه از سوي يكي از نماينده‌هاي مجلس پيشنهاد شده بود نيز گفت: اين فراكسيون قبل از سال جديد و در شوراي هماهنگي مرجع ملي مطرح شد. البته فراكسيون پيشنهاد شده از سوي نمايندگان مجلس است و ارتباطي به مرجع ملي ندارد گرچه ما از تشكيل چنين فراكسيوني حمايت مي كنيم.

الوندي در پايان گفت: يكي از اولويت‌هاي ما در بحث كودك، مباحث مربوط به كار كودكان و مسائل بودجه و نيز كودكان خياباني است و ان‌شاءالله از ابتدای ارديبهشت اقدامات خود را در مرجع ملي حقوق كودك انجام خواهيم داد.

 

حق انتشار محفوظ است ©