شماره: 2506
1399/02/14
جرم تحصیل مال نامشروع
جرم تحصیل مال نامشروع

جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌تر جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.

 

مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع 

  • جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد. جهت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری و وکیل کیفری و وکیل دادسرا باما در ارتباط باشید.
  • منظور از عبارت نامشروع، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست.
  • ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند.
  • منظور از نامشروع، در این تعریف غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون یاد شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد.
  • قانون‌گذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.

 

 

 

 

مطالب مرتبط تحصیل مال از طریق نامشروع :

1- موارد ممنوع الخروجی و راههای رفع ممنوع الخروجی

2-جرم خیانت در امانت،صورت های خاص

3- اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل کیفری

4-جعل و استفاده از سند مجعول

5-متن قانون آیین دادرسی کیفری (مواد 1 تا 88)

6- مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا و دادگاه

7-بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

 

 

حق انتشار محفوظ است ©