نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

آراء دادگاههای خانواده

پرونده عملی قرار تامین خواسته و توقیف اموال
پروند عملی صدور قرار تامین خواسته دادخواست صدور قرار تامین خواسته نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر نام شعبه : 123 دادگاه عمومی خواهان : سیدجمال.... خواندگان : بهرام....وغیره خواست...
یکشنبه، 10 فروردین 1399 - 14:21
نمونه پرونده عملی مطالبه نفقه معوقه
پرونده عملی مطالبه نفقه معوقه دادخواست مطالبه نفقه دادگاه : شعبه 8 دادگاه حقوقی کلاسه پرونده : 84/8/610 وقت رسیدگی : 10/8/84 ساعت 10 صبح خواهان : صغری ...... خوانده : مهدی .......... ت...
یکشنبه، 03 فروردین 1399 - 23:40
نمونه رای رفع ممنوع الخروجی
رای دادگاه، رفع ممنوع الخروجی خواهان : خانم درسا .............. فرزند محمدتقی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ...................... خوانده : آقای محمدتقی ............. فرزند ا...
دوشنبه، 23 دی 1398 - 15:27

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.