نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

آراء دادگاههای خانواده

پرونده و شکایت رفع ممنوع الخروجی دختر توسط پدر
منظور از ممنوع الخروجی، جلوگیری از خروج فرد از کشور با دستور یک نهاد ذیصلاح و قدرتمند رسمی است که با مصامحه به اقدام پدر در انصراف از رضایت و اجازه خروج از کشور فرزند و نیز به اقدام شوهر در عدول از اج...
یکشنبه، 11 خرداد 1399 - 15:27
پرونده عملی تمکین عام و خاص
متن دادخواست تمکین عام و خاص کلاسه پرونده: ................................... مرجع رسیدگی : شعبه هفتاد و نهم عمومی تاریخ رسیدگی : 90/8/13 خواهان : علی ....................... خوانده : مریم ....
شنبه، 23 فروردین 1399 - 09:55
پرونده عملی قرار تامین خواسته و توقیف اموال
پروند عملی صدور قرار تامین خواسته دادخواست صدور قرار تامین خواسته نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيدباهنر نام شعبه : 123 دادگاه عمومی خواهان : سیدجمال.... خواندگان : بهرام....وغیره خواست...
یکشنبه، 10 فروردین 1399 - 14:21
نمونه پرونده عملی مطالبه نفقه معوقه زوجه
نتیجه اینکه قانونگذار وظیفه پرداخت نفقه را بر دوش مرد گذاشته است، می شود تکلیف الزام مرد به پرداخت نفقه و در صورت امتناع، اجبار او از طریق محکمه.در بسیاری از مواقع خود دعوای مطالبه نفقه با توجه به مل...
یکشنبه، 03 فروردین 1399 - 23:40

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.