قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

در سیستم های حقوقی مبتنی بر «کد» یا قوانین نوشته و مجموعه قوانین اصولاً به جای تبعیت از رویه دادگاه های پیشین متن قوانین است که ملاک عمل و منشأ صدور احکام قضایی قرار می گیرد.ایراد اساسی این سیستم تفاوت و تهافت (تناقض) در آراء صادره به جهت برداشت های غیر یکسان از قوانین واحد است.با این وجود برای مخاطبان دستگاه قضایی چاره ای جز اطلاع و احاطه به قوانین نوشته و تلاش در جهت تفسیر انها در جهت منافع خود و تاثیر بر ذهن و تصمیم قاضی نیست.در این قسمت به متن مهم ترین قوانین نوشته و جاری و لازم الاجرا اشاره می شود. 

قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت ایران و الجزایر
معاضدت‌ قضائی‌ در امور کیفری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ دمکراتیک‌ مردمی‌ الجزایر مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و نوزده‌ ماده‌ تصویب‌ و اجازه‌ مبادله‌ اسناد آن‌ داده‌ شد. این قانون‌ مشتم...
شنبه، 30 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه بین ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضائی در پرونده‌های مدنی و جزایی‌مشتمل بر یک مقدمه و (74) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده ش...
ﺳﻪشنبه، 26 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و ...
شنبه، 23 مهر 1401 - 15:30
موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضائی‌ در امور کیفری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ دمکراتیک‌ مردمی‌ الجزایر
موافقتنامه‌ معاضدت‌ قضائی‌ در امور کیفری‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ دمکراتیک‌ مردمی‌ الجزایر مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و نوزده‌ ماده‌ تصویب‌ و اجازه‌ مبادله‌ اسناد آن‌ داده‌ می‌شود....
جمعه، 22 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.قانون فوق مشتمل بر ماده وا...
پنجشنبه، 21 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.قانون فوق مشتمل بر ...
چهارشنبه، 20 مهر 1401 - 15:30
قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.این معاهده در شهرت...
ﺳﻪشنبه، 19 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه (1389/09/30) مجلس شورای اسلامی تصویب ...
دوشنبه، 18 مهر 1401 - 15:30
قانون موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و (45) ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.‌قانون مذکور مشتمل بر ماده واحده منضم ...
شنبه، 16 مهر 1401 - 15:30
‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اطلاع از نکات مهم ورشکستگی و امور تصفیه شرکت های تجاری
شنبه، 25 تیر 1401 - 15:30
صفحه 3 از 6ابتدا   1  2  [3]  4  5  انتها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.